CABIN - ÇARPMA TİP YÜKLEME KÖRÜĞÜ

ROOF - ÇARPMA TİP YÜKLEME KÖRÜĞÜ

BALOON - ŞİŞME TİP YÜKLEME KÖRÜĞÜ

CASAPORT - YÜKLEME ODASI

APRON - YÜKLEME TÜNELLERİ

PASSAGE - YÜKLEME TÜNELLERİ

BALCONY - YÜKLEME TÜNELLERİ